Åbningstider

25/06/2018 - 12/08/2018     

Mandag - Søndag     13:00 - 16:00

15/10/2018 - 21/10/2018     

Mandag - Søndag     13:00 - 16:00

 

Når der er medlemmer på Centret vil der ligeledes være åben. 

Voksne over 18 år 20 kr.  børn er Gratis 

ved indmeldes som støttemedlem, kan man komme i hele sæsonen,som følger kalenderåret. Det koster 100 kr.

Mod en mindre betaling kan der ekstraordinær åbnes ,ved i god tid at bestille på tlf. 20167437.

Borde+bænkesæt må benyttes , men husk at rydde op efter jer.

Der kan lejes borde - stole – telte og service,samt lokaler ved henvendelse til personale eller på tlf. 20167437.

ØHAVS Centret modtager IKKE kommunal eller anden offentlig tilskud, men passes  og drives af Faaborg Amatørfiskerforenings medlemmer som frivillig arbejdskraft. 

Centret er ligeledes etableret og bygget med frivillig arbejdskraft og betalt med fondsmidler ca. 60% og resten med foreningens egenkapital 40%. 

Bygningerne ligger på LEJET  grund , EJET af Faaborg Havn. 

Adgang og Færdsel på Centrets område er på eget ansvar.

Forbud og anvisningsskilte på området skal respekteres.

Papir og andet affald lægges i vores affaldssække .

ØHAVSCENTRET søger personer der kan og vil afsætte lidt tid til at holde opsyn i Centrets åbningstider i ferieperioderne fra kl 13,00 til 16,00 alle ugen dage.

I 2014 havde vi besøg af ca 8000 og i 2015 ca 9500 , så der vil være mulighed for at fortælle om Faaborgs historier og det sydfynske øhav igennem tiderne.

 Der vil det meste af tiden også være en af vore medlemmer på vagt.

 Vagn Gram Tlf. 20167437

 Faaborg Amatørfiskerforening

 Munkholm 4 – 5600 Faaborg – Tlf. 20 16 74 37– www.faaborg-amatoerfiskerforening.dk