PROGRAM for arrangementer i 2018

Program for  2018 og dagsorden til generalforsamlingen

Generalforsamling i Faaborg Amatørfiskerforening 15 marts kl 19,30

                   Mødet afholdes i klubhuset  på Øhavscentret.

Dagsorden i.h.ht. gældende Love for Faaborg Amatørfiskerforening.

1,Godkendelse af generalforsamlingen

2. Bestyrelsens beretning ved formanden

3. Aflæggelse af revideret Regnskaber og Budget/kontingent

4.Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, (ingen forslag)

5 Valg til bestyrelse : Willy Nielsen ønsker ikke genvalg

                                  Morten Møller , modtager genvalg

                                  Vagn Gram  , modtager genvalg

                                   Villy Jørgensen , Modtager genvalg

( Steve Krogh er som subleant , indtrådt som medlem i stedet for Axel Bjoljahn)

   Valg som subleant.

    Valg af 1 revisor ,Ove Lund  , Modtager genvalg

6. Eventuelt

7. Afslutning                   

 

På bestyrelsens vegne

Formand Vagn Gram  

Aktivitetskalender 2018

Marts: 

August:
5.   Vodbinding 

1.   Blå Flag, Bøjden kl. 10-12

 

12. Vodbinding afslutning  

8.   Blå Flag, Bøjden kl. 10-12

15. Generalforsamling  

17. Undersøgelsesfiskeri Sundsøen

        Udsætning af ruser
31. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12
20. Undersøgelsesfiskeri Sundsøen
        Udsætning af garn samt røgtning
April:  26. Øhavets Dag, Blå Flag 

28. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12 

September

Maj: 
12. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12

Oktober
19. Blå Flag, Bøjden kl.10-12
17. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12

 22. Vodbinding, Opstart

Juni: 29. Vodbinding
5.    Sejlerdag, Havnen

9.   Havnens Dag November

16. Vild med sild 5. Vodbinding
23. Sankt Hans, Blå Flag
12. Vodbinding
 19. Vodbinding
Juli: 

26. Vodbinding
4.  Blå Flag, Bøjden kl.10-12

7.   Loppemarked, med Faaborg

       Røgeri cafe, Havnen  

December
11. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12
3.   Vodbinding

13. Blå Flag, Faldsled kl. 10-12
10. Vodbinding
18. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12
17. Vodbinding
18. Syng med dag 

NB: Med mindre andet står anført på datoen for et arrangement, så afholdes arrangementet på Øhavscenteret på Munkholm 4 i Faaborg.

19. Blå Flag, Nab kl. 10-12

 

25. Blå Flag, Bøjden kl. 10-12

 

26. Træskibe Fyn rundt,
        Blå Flag 
27. Blå Flag, Faldsled kl. 10-12

 

31. Blå Flag, Nab kl. 

 September: 

Oktober:  

Der vil ud over de arrangementer som her er beskrevet , komme nye ad hoc arrangementer til løbende  , som vil blive annonceret i vore info tavler.