Blå flag station

Vi er en blå flag station. 

Optælling af skibe for trykfonden

  Optælling af skibe der sejler eller ind i Faaborgs havne, med besætninger , med og uden redningsveste.

Optællingen er foretaget fredag den 18 sept i tiden kl.13,00  til kl 19,00

Søndag den 20 sept. Fra kl 07,00 til kl 19,00.

Optællingen er fortaget af FAABORG AMATØRFISKERFORENINGS medlemmer

For Søsportens Sikkerhedsråd og Tryg Fonden.

 

Der er talt på 155 både  , besætninger bestående af 74 kvinder og 252 mænd

I alt 326 personer .

 

Af kvinder var der 54 % der havde vest på  og 46% der ikke havde vest på

Af mænd var der 30,9% der havde vest på og 69,1 der  ikke havde vest på .

 

Erhvervsfartøjer er ikke talt med , og der er skelnet mellem Joller – Motorbåde – sejlbåde – kuttertyber  - kajak/robåde/kanoer . Observationerne er sket fra land , ved de 2 ud/indsejlinger , så det er kun de besætningsmedlemmer som  var synlige på dæk eller i styrehuse . 

 

 

Koordinator Vagn Gram