Ny forening

Til orientering.

 

Den 22 maj 2017 blev der stiftet en ny forening på Havnen i Faaborg,  foreningens navn:       VORES HAVN.

 

Foreningens formål er at samle alle industri-, handels og servicevirksomheder samt foreninger på og omkring Faaborg Havn til varetagelse af disses interesser med henblik på det samlede formål at være til erhvervslivets fremme.

 

Faaborg Amatørfiskerforening og Øhavscentrets interesser i at indgå i denne forening er følgende:

1.   Sikre at anvendelsen af slagterigrunden er fremadrettet til at skabe Arbejdspladser i Faaborg området , at skabe interesse for at flytte til Faaborg . at udbygge den sammenhæng vi har i vores havneområder med marine – Værftsområder – ny kulturhavn – Fiskerihavn -  Erhvervshavn – Færgehavn – Havnebad – Langelinie – Badestrand ved Klinten

2.   Undersøge hvorfor kommer turister til Faaborg/sydfyns området og hvad mangler vi for at udbygge denne interesse hvordan skaber vi indtægtsgivende oplevelses og handelssteder på havnegrunden

3.   Finansieringen skal tænkes på plads i mindre enheder som svarer til mindre erhvervsenheder, store kapitalfonde , vil ikke være attraktive samarbejdspartnere her , det skal helst være de lokale pengeinstitutter, der tager ansvar.

4.   Sikre at der bliver friarealer til P pladser/Aktivitetsarealer om sommeren og bådopbevaringsplader om vinteren.

5.   Det er vigtigt at der bliver en attraktive arealer til gående trafik , med plads til at børnefamilier kan få gode oplevelser både for de voksne og børn

6.   Sikre at det bestående erhverv , får udviklingsmuligheder der passer til fremtidens behov .

7.   Være med til at udforme en  langsigtet strategiplan for hele havnefronten fra Marinaen til  Klinten badestrand.

8.   Være med til at præge reglerne for den daglige drift af havneområderne ,  for både fastliggere og gæstesejlere, så VORES HAVN bliver den mest attraktive havn i Danmark.

 

             Faaborg Amatørfiskerforening

         ØHAVSCENTER - FAABORG